حد نصاب نمرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی

حد نصاب امتیاز لازم جهت راه یابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات قرآن کریم مشکات بشرح ذیل است:

  • ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

حد نصاب امتیاز لازم جهت راه یابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات قرآن کریم مشکات بشرح ذیل است:

1- حفظ 10 جزء پسران  از 95 به بالا
2- حفظ 10 جزء آقایان  از 97 به بالا
3- حفظ 20 جزء آقایان  از 97 به بالا
4- حفظ کل قرآن پسران  از 97 به بالا
5- حفظ کل قرآن آقایان  از 97 به بالا
6- حفظ 20 جزء پسران  از 97 به بالا
7- حفظ 10 جزء دختران  از 95 به بالا
8- حفظ 10 جزء خانمها  از 96 به بالا
9- حفظ 20 جزء دختران  از 97 به بالا
10- حفظ 20 جزء خانمها  از 97 به بالا
11- حفظ کل قرآن دختران  از 95 به بالا
12- حفظ کل قرآن خانمها  از 96 به بالا
13- ترتیل پسران  از 82 به بالا
14- ترتیل آقایان  از 85 به بالا
15- ترتیل دختران  از 70 به بالا
16- ترتیل خانمها  از 80 به بالا
17- قرائت پسران  از 80 به بالا
18- قرائت آقایان  از 84 به بالا
19-اذان پسران  از 65 به بالا
20-اذان آقایان  از 78 به بالا


1️⃣ با نظر مساعد کمیته فنی مسابقات تا جایی که ممکن بود و برای اینکه نفرات بیشتری به مرحله بعد راه پیدا کنید حد نصابها کاهش پیدا کرد.

2️⃣ ان شالله برای حافظان عزیزی که به مرحله بعد راه یافته اند روزهای پنجشنبه و جمعه  20 و 21 مرداد مجداً آزمون تصویری گرفته خواهد شد با این تفاوت که در این مرحله نمره بخش های صوت، لحن، تجوید و وقف و ابتدا نیز علاوه بر حسن حفظ لحاظ خواهد شد.

3️⃣ روز چهارشنبه 19 مرداد از ساعت 14 لغایت 20 سایت برای انتخاب زمان مرحله نیمه نهایی حفظ قرآن باز خواهد بود.( بارگذاری تصویر پرسنلی و کارت ملی قبل از انتخاب زمان ضروری است)

4️⃣ از تمامی افراد فوق تقاضا می شود وارد صفحه کاربری شده و تصویر پرسنلی و کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه خود را بارگزاری نمایند. ( با زدن ضربه روی پروفایل) - عدم بارگزاری به منزله انصراف از مسابقات خواهد بود.

نظرات کاربران

نظر خود را با ما در میان بگذارید