همه ی دوره ها

دوره حضوری آمادگی کنکور کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

موسسه قرآنی مشکات اقدام به برگزاری دوره‌های آمادگی جهت دریافت مدرک کارشناسی از سازمان سنجش و آموزش کشور در ...

دوره آمادگی کنکور کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

موسسه قرآنی مشکات اقدام به برگزاری دوره‌های آمادگی جهت دریافت مدرک کارشناسی از سازمان سنجش و آموزش کشور در ...