مرحله نهایی پنجمین دوره مسابقات قران کریم مشکات برگزار شد.