محکمي مسابقة مشکاة الدولیة للقرآن الکریم

  • 19 January 2022

 

لجنة التحکیم:

1) الاستاذ الشیخ طه عبدالوهاب من مصر - فرع  الصوت و التنغیم
2) استاذ رضوان درویش من سوریه - فرع  الصوت و التنغیم
3) الاستاذ الدکتور حسین کرمي من ایران - فرع  الصوت و التنغیم
4)الاستاذ الدکتور محمدحسین سعیدیان من ایران- فرع  الصوت و التنغیم
5) استاذ محمدحسین سبزعلي من ایران- فرع  الصوت و التنغیم
6) استاذ کریم منصوري من ایران فرع  الصوت و التنغیم
7) الاستاذ الدکتور عبدالناصر حرک من مصر -فرع التجوید

8) استاذ احمد ابوالقاسمي من ایران فرع التجوید
9) استاذ عباس امام جمعه من ایران- فرع التجوید
10) استاذ مهدي قره شیخلو من ایران - فرع التجوید

گالری تصاویر

رأي المشارکین

هادی اقری فریمانی 17 June 2022

به نام خدا با سلام وادب برگزاری چنین مسابقاتی درسطح بین المللی بصورت تقلیدی و ، باانتخاب داوران برجسته ایرانی ومصری بسیارکارخلاقانه وعالی درپیشبرداهداف متعالی قرآنی میباشد وازنکات مثبت وقوت مسابقات انتخاب هوشمندانه و بسیارعالی تلاوتهای تقلیدی اساتیدمطرحی چون شحات انور، منشاوی، مصطفی اسماعیل وعبدالباسط و درمسابقات است. باتشکر

قل رأیک حولنا