گزارش ایکنا از مرحله نهایی مسابقات بین‌المللی مشکات