اسامی نفرات برتر مسابقه بین المللی فرازخوانی مشکات

  • 3 March 2022

اسامی نفرات برتر مسابقه بین المللی فرازخوانی قرآن کریم مشکات

پس از پایان مهلت ارسال آثار کار داوری آغاز و پس از بررسی و مشاهده تمامی آثار تعداد 262 اثر به مرحله بعد راه پیدا نمودند و از این تعداد پس از داوری توسط داوران محترم تعداد 50 قرائت برای فینال انتخاب شدند که در روز چهارشنبه 4 اسفند مرحله فینال با حضور داوران بین المللی قرآن کریم از کشورهای ایران، مصر و سوریه برگزار شد و ده رتبه برتر جهان انتخاب شدند که به شرح ذیل می باشد.


1- آقای علیرضا مکاری خوراسگانی  مقام اول جهان از ایران استان اصفهان
2- آقای جلیل اشرفی مقام دوم جهان از ایران استان خراسان رضوی
3- آقای سیدامیرهاشمی مقام سوم جهان از افغانستان شهر هرات
4- آقای علی اکبر بصائری مقام چهارم جهان از ایران استان تهران
5- آقای جمعه عبدالغنی مقام پمجم جهان از نیجریه شهر آبوجا
6- آقای احمد حسینی مقام ششم جهان از ایران استان خراسان رضوی
7- آقای محمدجواد هاشمی مقام هفتم جهان از ایران استان خراسان رضوی
8- آقای محمد جواد گلچین مقام هشتم جهان از ایران - استان زنجان
9- آقای امیر یونسی مقام نهم جهان از ایران استان کردستان 
10- آقای مصطفی سواری مقام دهم جهان از ایران استان خوزستان
11- آقای اکبر مهدی جوشقانی مقام دهم جهان از ایران استان تهران

* به علت تساوی امتیاز دو نفر موفق به کسب عنوان دهم شدند.

 

جدول امتیازات 50 نفر اول به ترتیب رتبه
تذکر: نمره لحن میانگین نمره سه داور ، نمره صوت نیز میانگین نمره سه داور و نمره تجوید میانگین نمره دو داور تجوید می باشد.

 


گالری تصاویر

رأي المشارکین

قل رأیک حولنا