برگزاری مرحله نهایی مسابقات مشکات در حرم عبدالعظیم حسنی + اسامی فینالیستها