حفظ قرآن کریم

ترتیل (ویژه دختران)

دوره آموزشی ترتیل تخصصی ویژه دختران با مربی گری خانم زینب رضوانی زاده روزهای  دوشنبه ساعت 17:00 به صورت حضوری ...

حفظ (2) ویژه خانمها

دوره آموزشی حفظ قرآن کریم ویژه خانمها با تدریس استاد فاطمه دوستی روزهای  دوشنبه و چهارشنبه ساعت 15:00 الی 19:00 به ...

حفظ (1) ویژه خانمها

دوره آموزشی حفظ قرآن کریم ویژه خانمها با تدریس استاد سمیه یعقوبی روزهای  دوشنبه و چهارشنبه ساعت 15:00 الی 19:00 به ...

حفظ ویژه پسران

دوره آموزشی حفظ قرآن کریم ویژه پسران با تدریس استاد حجت الاسلام رسول نجفی روزهای  سه شنبه ساعت 17:00 الی 18:00 به ...