ترتیل

ترتیل (ویژه پسران)

دوره آموزشی ترتیل تخصصی ویژه پسران با تدریس استاد حجت الاسلام رسول نجفی روزهای  سه شنبه ساعت 18:00 الی 19:00 به ...

ترتیل مقدماتی (ویژه خانمها)

دوره آموزشی ترتیل تخصصی ویژه خانمها با تدریس استاد مریم فتحی زاده روزهای  دوشنبه ساعت 13:00 به صورت حضوری در ...

ترتیل تخصصی (ویژه خانمها)

دوره آموزشی ترتیل تخصصی ویژه خانمها با تدریس استاد مریم فتحی زاده روزهای  دوشنبه ساعت 13:00 به صورت حضوری در ...