دیگر رسانه ها

چرا خداوند انسان ها را متفاوت و مختلف آفرید؟

خداوند انشگتان یک دست را متفاوت آفرید ولی این به معنی ظلم نیست بلکه هر یک از انشگتان قدرت و توانایی دارد که ...

مسابقات قرآن مشکات از ایده تا بین‌المللی شدن

مسابقات قرآن مشکات ابتدا به عنوان مکمل کلاس‌های آموزشی مؤسسات و جلسات قرآنی طراحی شد اما پس از دو دوره ...