آیا تقسیم بندی تلاوت به ترتیل و تحقیق درست است؟

  • 6 January 2023

User comments

محمدرحیم 4 June 2023

در انتخاب رشته اسمی از قرائت ذکر نشده است مجبوری ترتیل را انتخاب کردیم هر کاری میکنیم رشته قرائت وجود ندارد

مدیر

سلام رشته قرائت تقلیدی فقط برای زیر 16 سال است. لطفا آئین نامه رو با دقت بخونید

Let us know what you think