مراسم باشکوه تقدیر از قرآن آموزان موسسه مشکات برگزار شد